گواهینامه ها

اين شركت در سال 1377 موفق به اخذ گواهينامه ISO9002 : 94  و در سال 1377 گواهينامه گريد A شركت ساپكو مطابق الزامات Sogedoc 87 گرديد و هم‌اكنون داراي گواهينامه های زير مي‌باشد:

  • ( ISO 9001 ( 1997 - Now

  • ( ISO/TS 16949 ( 2006 - 2018 

  • ( IATF16949 ( 2018 - Now 

  • ( Valeo Lighting System License ( 2003 - 2009

  • PSA - Q63 1000 در زمينه ايمني قطعات خودرو 

  • گريد A شركت ايران‌خودرو ديزل 

  • گريد B+  الزامات 79 شركت ساپكو 

  • گرید B الزامات AR8902  سازه گستر

  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار

فایل های مرتبط